Je mag ‘Papa/Mama-station’ van hem zeggen. Maar ‘Papastation’ vindt van Roel de With ook best. Tenslotte is hij de enige fulltimer bij zijn Brandstoffenhandel van Zessen BV. Toch is het bedrijf in het Zuidhollandse Lexmond een op en top familiebedrijf. Al sinds 1931.

Nadat het door de opa van Roels vrouw Gerdien (geb. Van Zessen) opgerichte bedrijf vanaf de jaren ’60 is voortgezet door haar vader, heeft hij het samen met zijn vrouw in 1993 overgenomen van zijn schoonvader. En ook al runt Roel de With het station aan de Oude Rijksweg, tussen Vianen en Meerkerk, grotendeels als SZP (Stationshouder Zonder Personeel), kan hij altijd terugvallen op zijn vrouw of op een van zijn kinderen. Mocht hij eens een keer ziek zijn, of naar een bijeenkomst willen gaan, zoals de NOVE Najaars-vergadering eind november. Een andere familie-touch is er in de persoon van parttime stationshulp en tevens administratieve hulp Gerda van Putten. Haar echte baan is bij Wout van Putten Olie uit Hagestein. Deze brandstofhandelaar verzorgt al sinds begin jaren ’90 al het tanktransport van Brandstoffenhandel Van Zessen, zowel naar het station in Lexmond als naar de thuisgebruikers in de omgeving. Hun nieuwe tankwagen heeft op de rechterkant (stuurboord) de naam en huisstijl van Van Zessen en op de linkerkant die van Wout van Putten. Walter van Putten, Gerda’s broer, rijdt op de tankwagen. Verder is er Mees de Jong, het ‘hoofd interne logistiek en facilitaire dienst’. De gepensioneerde Mees vult de vakken en automaten van de kleine shop en doet nog honderd andere onderhouds- en opruimklussen. Op woensdagmiddag is chauffeur Walter zeker op het station, want het is dan vaste prik om met zijn vieren (foto) vis van de plaatselijke visboer te eten. Perféct moment voor een interview. Voorkennis is fijn.

Elektriciteitsbehoefte

Maximaal 15% van de elektriciteitsbehoefte komt uit de 55 zonnepanelen op het dak van de shop. Een topdag betekent 130 kW. De investering van € 22.000 (in 2015) is er nog niet uit, maar er zijn vrijwel geen onderhoudskosten.

Woon-werk tractor
De With zit vijf dagen van de week van 06.00 tot 19.00 u. op het station aan de zuidkant van Lexmond waar de Oude Rijksweg – de voorloper van de A27 – de gemeente binnenkomt. Het station is in 2010 nieuw opgeleverd en betekende het einde van het oude station aan huis dat sinds begin jaren ’60 in het centrum van Lexmond stond. (zie kader geschiedenis). “We hebben het in 2009 bewust zo ontworpen, dat het door één man gerund kan worden. We hebben twee dispensers, waarvan er een high-speed diesel kan tanken, en vier opstelplaatsen, en staan permanent in de onbemande modus. Kaarthouders rekenen aan de zuil af en contantklanten aan de kassa binnen. We hebben voor het zakelijke verkeer een Van Zessen kaart en accepteren de belangrijkste grote pasjes, zoals TravelCard, DKV/UTA en Multi Tank Card. Zowel zakelijke klanten als particulieren kunnen met een bankpas 24/7 aan de pomp afrekenen. We leveren Euro 95 gewoon en premium, diesel gewoon en premium, met Xmile. Dat hebben we erbij gehaald toen in 2013 de rode diesel werd afgeschaft. We hadden het altijd al in de Euro 95 premium. Ik doe bewust geen LPG, want dan kom ik in een zwaardere milieucategorie. Bovendien is het niet verstandig om te investeren in een dalende markt. Naast AdBlue leveren we ook veel flessengas van Primagaz, Campinggaz en Benegas vanwege de gewilde kunststoffles. Die laatste komen van Guliker in Putten. Bij de brandstoffen zijn Catom en Calpam SMD mijn belangrijkste leveranciers. Voor dakbedekkers en dergelijke hebben we de lange propaanflessen tot 33 kilo. Bij de bouw van de gasopslag heb ik veel advies gehad van het NOVEsecretariaat. ‘Regel-geving’ zeg maar.” De grootste flessen worden door De With met zijn tractor de opslagkooi in- en uitgereden wanneer de gasleveranciers komen afleveren. Het is ook zijn vaste vervoermiddel voor het woon-werkverkeer. “Voor dat kippeneindje hoeft hier niet de hele dag mijn auto te staan. Die zou bovendien onnodig een parkeerplaats voor de shopklanten in beslag nemen.” Sinds het verdwijnen van de rode diesel is het niet de enige tractor die op het station komt tanken. Meerdere agrarische bedrijven uit de omgeving weten ook hun weg naar de pomp te vinden, met dank aan de parallelwegen aan beide zijden van de Oude Rijksweg. Het station is soms een trefpunt voor deze klantengroep.

“ Maar dan is de one man show achter de kassa niet meer mogelijk en moet ik iemand gaan aannemen.”

Iemand aannemen 
“Ik wil dit nog blijven doen zolang ik het nog leuk vind, zéker een jaar of zeven, acht”, zegt De With, die nu 60 is. “Ik heb veel te veel plezier in de contacten, de praatjes met de trouwe vaste klanten.” Dat zijn er inmiddels aardig wat, aangezien hij de zaak al in 1993 van zijn schoonvader heeft overgenomen. “We hebben toen ook onze huizen geruild. Wij gingen met het gezin in de Dorpsstraat wonen, want het station stond toen immers aan huis, en mijn schoonouders betrokken ons huis. Toen we hier in 2010 open gingen, hebben we veel klanten uit Vianen weggetrokken omdat men daar snelwegprijzen hanteerde. Onze klanten komen uit een straal van tien kilometer, Lexmond, Vianen, Hei en Boeicop, Meerkerk. We hebben een klant die in Vianen werkt en op weg naar huis in Dordrecht zijn auto komt wassen (het station heeft twee wasplaatsen). Roel de With kent allerlei opties waarmee hij zijn station zou kunnen laten groeien. “Maar bijvoorbeeld laadpalen en de bijbehorende installatie kosten een vermogen, en of de Fastned-achtige exploitanten hier tegen een omzetvergoeding zelf willen bouwen, vraag ik me af. Die zoeken meer de snelwegen. LNG heeft een nog grotere drempel, nog afgezien van het terugverdien-plaatje, en over waterstof hebben we het maar helemaal niet. Natuurlijk kan ik de shop vergroten, omdat we daar toch allemaal de teruglopende brandstofmarges en literomzet mee willen compenseren. Om de shopaanloop te stimuleren, moet ik dan om te beginnen de cardhouders binnen laten afrekenen. Maar dan is de one man show achter de kassa niet meer mogelijk en moet ik iemand gaan aannemen. Maar waar ligt dan het omslagpunt? Nu kan ik alles alleen af, en kan ik tussen de klanten door mij administratie doen. Met een keer per week hulp van Gerda. Van Putten en wij werken allebei met Lodder, dus dat helpt.”

03

Geen vierde generatie
De With heeft niet zoveel noodzaak om meer omzet na te jagen, ten dele omdat die de laatste jaren tegen de landelijke trend in elk jaar met ongeveer een procent groeit. “We doen nu ongeveer 3,4 miljoen liter per jaar; negentig procent via het station en tien procent uit thuisleveranties. Misschien komt het omdat we het hier zo schoon houden. Dat begint al met de vulpistolen. Nergens een peukje op de grond. Je moet hier graag naar toe willen gaan; netjes en schoon is een stokpaardje van me. De ware reden om nu niet te investeren in verbreding voor omzetgroei is echter een andere: wanneer Roel de With over zeven jaar zijn AOW krijgt, is er geen opvolging. Geen van zijn twee zoons of twee pleegdochters heeft de ambitie om ‘de vierde generatie’ te worden. Zij werken allemaal in een andere richting, ook al heeft een van de zoons een tijdje bij Calpam gewerkt. De overname-aanbiedingen die hij regelmatig krijgt – ook van NOVE Visie-lezers – zullen ook nog wel komen als de tijd daar is, verwacht hij. “Mijn horizon loopt vanuit ondernemersstandpunt dus niet meer zo ver.”

De ambtenarij
02Daarnaast is het onwaarschijnlijk, dat het geld dat hij extra zou kunnen verdienen, met bijvoorbeeld LNG of CNG, kan opwegen tegen de ergernis rond het bijbehorende vergunningentraject. Na zijn bloemlezing over de gang van zaken rond de totstandkoming van het huidige station, hoeft uw verslaggever hem dat niet eens te vragen. Roel de With zit perfect in zijn vel: zijn eerste kleinkind van ruim een jaar oud heeft zijn leven ‘compleet en totaal veranderd’. Zij krijgt inmiddels soort van pianoles van opa die toetsenist is in een seventies coverband die ‘vette rock’ speelt. Waarom ellende opzoeken, als het privé en zakelijk zo lekker loopt? “Ik ben me al in 1998 gaan realiseren dat ik niet aan de Dorpstraat kon blijven zitten. Het heeft twaalf jaar geduurd voordat ik hier aan de Oude Rijksweg zat. Meer tegen- dan meegewerkt. Constant kwam de gemeente met allerlei eisen. Het station moest niet te zien zijn; liefst hadden ze hem onder de grond. Het moest landschappelijk inpasbaar zijn; ontwerp na ontwerp werd afgekeurd door de welstandscommissie. De ramen moesten rond zijn, en daarna halfrond en ga zo maar door. Toen het ontwerp eindelijk akkoord was, moest het station vrachtwagenaanrijdingsproef zijn. Dat heb ik uiteindelijk kunnen terugbrengen naar personenauto-proef. Zelfs de vergunning om een shop te beginnen, is nog in februari 2010, kort na de oplevering, voor de rechter in Dordrecht uitgevochten. Toen ik dat won, werd ik door de gemeente gefeliciteerd met de uitspraak, want nu waren de heren door de uitspraak ingedekt. Ook de gasflessen zijn een drama geweest, maar de gemeente Lexmond heeft kans gezien om zelfs van de rioleringsaansluiting nog een strijd te maken. En zo kan ik nog wel doorgaan: álles was een strijd.”

“Utrecht, graag”
Roel de With hoopt dat de nieuw te vormen gemeente Vijfherenland na de gemeentelijke herindeling vanaf 2019 bij de provincie Utrecht gaat horen. De nieuwe gemeente gaat Leerdam en Zederik (waartoe ook Lexmond behoort) in Zuid-Holland omvatten en Vianen in Utrecht. Hij heeft duidelijk een hogere pet op van het economische bestuursklimaat van de provincie Utrecht dan dat van in Zuid-Holland, iets wat hij al direct bij de start van het interview aankaart. “De provincie Utrecht heeft de hoogste economische groei van heel Europa; meer huizenbouw, meer industrie-acquisitie. Het vestigingsklimaat is er beter. Het provinciehuis van Zuid-Holland zit in Den Haag. Zeventig kilometer rijden en ze hebben er nog nooit van Lexmond of Zederik gehoord. Het Utrechtse provinciehuis ligt op twintig kilometer afstand. Het is veelzeggend dat Leerdam heeft uitgesproken bij Utrecht te willen horen. Gevraagd naar zijn hoofpijndossiers of andere ergernissen, noemt hij als tweede het elektrisch rijden. “Ik kan er niet bij, dat daar voor de energietransitie zóveel gewicht aan wordt gegeven, terwijl er een goed alternatief is.” ‘De ambtenarij’ staat ook aan het einde van het interview nog op de twijfelachtige eerste plaats. “Als de nieuwe gemeente Vijfherenland straks bij Utrecht wordt ingedeeld, hoop ik op betere ambtenaren. Hopelijk moeten ze hier wel opnieuw solliciteren.”

Dorpsstraat: naast de bakker en slager

Brandstoffenhandel van Zessen BV heeft zijn wortels in 1931, toen de grootvader van Gerdien van Zessen een kolenhandel begon. De Boerenleenbank verstrekte hem de benodigde lening omdat hij veel zonen had: een zekerheid, want die konden immers arbeid verrichten. Nadat een van die zonen, Gerdiens vader, het bedrijf had overgenomen, volgde begin jaren ’60 het pompstation. Aan de zijkant van het woonhuis aan de Dorpstraat – naast de bakker en de slager. Pas na een strijd met de
gemeente mochten de pompen later vóór het huis worden geplaatst: aan de straatkant. De kolenhandel was in die jaren al grotendeels vervangen door het uitrijden van HBO: huisbrandolie. Toen Van Zessen zich rond zijn pensionering begin jaren ’90 allengs meer ging bezighouden met de exploitatie van zijn camping in Lexmond, staakte hij het zelf rijden met de tankwagen. Dit is sindsdien uitbesteed aan Wout van Putten uit Hagestein. Roel de With, tot dan actief in de autoschade, nam het bedrijf in 1993 over van zijn schoonvader. Daarbij ruilden het gezin De With en opa en oma Van Zessen hun woningen; het station stond immers voor het woonhuis. Het is gesloten na de opening van nieuwe station in 2010 aan de Oude Rijksweg. Voor de postbode is het adres Driemolensweg 2.

 

Harry de Wilt